Prawa autorskie do zdjęć – co trzeba wiedzieć?

W dobie Internetu znalezienie praktycznie dowolnego zdjęcia to kwestia kilku ruchów myszką i wstukania kilkunastu klawiszy. Trzeba mieć jednak świadomość, że fotografie znalezione np. w Google mogą i zwykle są chronione prawami autorskimi. W jaki więc sposób używać zdjęć online w sposób legalny.

Jak wygląda ochrona praw autorskich do zdjęć?

Prawdą jest, że temat praw autorskich co do treści dostępnych w Internecie nie jest precyzyjnie określony. Przepisy prawa różnią się w poszczególnych krajach. W dodatku wyegzekwowanie swoich praw przez autorów zdjęć bywa trudna.

Jeśli używa się zdjęć znalezionych w sieci do celów prywatnych, to raczej nie trzeba się niczego obawiać. Jeżeli jednak fotografie są użytkowane w celach biznesowych, to zwracanie uwagi na prawa autorskie staje się koniecznością. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że ich twórca zgłosi roszczenia np. przed sądem.

Kiedy można użyć zdjęć do celów biznesowych?

Dobra grafika odgrywa wielką rolę we wszelkich formach marketingu. Współcześnie niemal każda reklama, czy też wpis na stronie internetowej są zaopatrzone w przynajmniej jeden obraz. W takich przypadkach powinno się jednak uzyskać zgodę twórcy danej fotografii do jej wykorzystania. Najbezpieczniej jest uzyskać rzeczoną zgodę na piśmie, w której określone będą warunki wykorzystania fotografii oraz wynagrodzenie jej twórcy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać właśnie wykonanych zdjęć.

Poszukiwanie autora każdego zdjęcia dostępnego w sieci i uzyskanie od niego stosownej zgody byłoby jednak wysoce czasochłonnym zajęciem. Szczególnie wtedy, gdy mieszka on poza granicami kraju. Dobrym pomysłem jest więc korzystanie z usystematyzowanych baz zdjęć na sprzedaż dostępnych w sieci.